ประวัตินายกสมาคม และ ผู้ร่วมก่อตั้งTDHA

นาย สิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร

นายกสมาคม และ ผู้ร่วมก่อตั้ง TDHA

นาย สิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร (ชื่อเล่น หลุยส์) สำเร็จปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2543  (วศ.39Intania80)

หลังจบวิศวอุตสาหการ  ขณะอายุ 20 ปี ได้ร่วมงานกับโรงงานผู้ผลิต OEM เครื่องสำอางรายใหญ่ของเมืองไทย (บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงาน Japanese Joint-Venture และส่งออกไปทั่วโลก)   กว่าสิบปีที่ได้ร่วมพัฒนางานในหลายแผนกและยังได้สำเร็จปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัย อิลลินอยส์ เออร์บาน่าแชมเปญ(เกียรตินิยม เบต้า แกมม่า ซิกม่า ปี2005) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ปริญญาโทใบที่สอง คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชา บริหารการตลาด หลักสูตรนานาติ ปี2008 (MIM20)

ทางคุณสิษฐพงศ์ ได้วิเคราะห์ธุรกิจบริการกำจัดปลวก แมลงพาหะ และ การดูแลอาคาร ว่ายังไม่มีบริษัทผู้นำอย่างแท้จริงและมีเพียงบริษัทข้ามชาติอยู่หลายประเทศ อาทิ อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เป็นต้น มาประกอบกิจการ โดยให้คนไทยบริหารและบริการกันเอง จึงได้เห็นโอกาสและก่อตั้งบริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด ในปี 2554  โดยธุรกิจได้เติบโตขึ้นตามลำดับและได้พัฒนา นวัตกรรมต่างๆและเน้น คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยสามารถได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/TIS 18001 ในปี2555 และปัจจุบันยังเป็นองค์กรที่ผ่านมาตรฐานนี้เพียงรายเดียวในอุตสาหกรรม จาก Intertek และ BSI (Certified Body) และ ยังได้รับการรับรอง มอก เอส 001-001/22 เป็นใบแรกของไทย(ในทั้ง100หมวด) และได้รับการเสนอชื่อและตรวจสอบเพื่อได้รับรางวัล SME Excellence Platinum Awards จาก TMA & SASIN CHULA รางวัลชนะเลิศอันดับ1(ในประเภท บริการ) และ SME Outstanding Award ถ้วยนายกรัฐมนตรี จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สำนักงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

มากกว่า 20ปีในการบริหารธุรกิจ ผลิตอุตสาหกรรม จัดจำหน่าย บริการ กลุ่ม อ.ย. อาทิ เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย ยาฆ่าแมลง  และ การได้ไปท่องเที่ยวและดูงาน มากกว่า20 ประเทศ และอบรมหลักสูตรต่างๆกว่า20หลักสูตร คุณสิษฐพงศ์ได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์ในงานอาทิ Export Logistic Model Awards 2012 ELMA @Bitec วิทยากรรับเชิญงานวิศวกรรมแห่งชาติ ปี2017 @ Sirikit Convention  บรรยาย Pest Management in Hospital Building @ Chulalongkorn Hospital 2020 ได้รับคัดเลือกเรียนทุนรัฐบาล ญี่ปุ่น กระทรวงแรงงาน AOTS เรียน Human Resource Management @Tokyo Kenshu Center @2013   ได้เป็นตำแหน่ง กรรมการฝ่ายต่างประเทศ ของสมาคมTPMA 2016-2017 ประชุมในนามประเทศไทยที่ Pest Summit @ Sentosa Singapore, Country Representative AGM FAOPMA @ GoldCoast Australia และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา สมทบฝ่ายนายจ้าง ศาลแรงงานกลาง ปี2562-2565

ในปี 2020 ทั่วโลกได้เผชิญกับโรคระบาดร้ายแรง Covid-19 ซึ่งได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และยังไม่จบสิ้น   คุณสิษฐพงศ์และกลุ่มเพื่อนที่พอมีความรู้ประสบการณ์ ในหลายวงการอุตสาหกรรมและการแพทย์จึงขออาสาร่วมเป็นหนึ่งในการรวมพลังเพื่อปกป้องพลเมืองประเทศชาติไทยและ ร่วมกำจัดเชื้อไวรัสกลุ่มนี้ และหวังว่าสมาคม TDHA จะมีส่วนช่วยในการเสริมสุขอนามัยให้กับองค์กร บ้านเรือน ประชาชน โดยการส่งเสริมข้อมูล ความรู้ และจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โดยสมาคม ฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (Thai Disinfection and Hygiene Association, TDHA) ก่อตั้งโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการเขต ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่  เดือน มิถุนายน 2563

โดย สมาคมจดทะเบียน ที่ 3160,3162 ถนน ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์คอลเซ็นเตอร์: 02-312-3888
เว็บไซต์: www.tdha.or.th
อีเมล: president@tdha.or.th