ผลงานและกิจกรรมของ นายกสมาคม

งานระลึกครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศาลแรงงานกลาง

กิจกรรม อบรมหัวข้อ การพ่นฆ่าเชื้อและการกำจัดแมลงในอาคารใหญ่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรม การพ่นฆ่าเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม การรับรางวัล SME Nation ประจำปี 2019

กิจกรรม การอบรม FAOPMA 2016

พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง

กิจกรรม ทำบุญและมอบเงินบริจาค ณ วัดบึงทองหลาง