ข่าวสารและกิจกรรม

tdha โครงการพ่นฆ่าเชื้อราคาถูก

ทางสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการระบาดของโรค โควิด 19 ในชุมชนและที่อยู่อาศัย ทั้งบ้าน คอนโด อพารท์เมนต์...

รวมพลัง ต้านเชื้อโควิด จำหน่าย ชุด PPE และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค คุณภาพสูง KEEEN ราคาพิเศษ สำหรับทำ CSR น้ำยา KEEEN

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ ที่โรงเรียนลาดปลาเค้า โดยการทำ CSR ครั…

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ ที่โรงเรียนมหรรณพาราม โดยได้รับการต้อน…

ชุดตรวจ ATK HIPBiotech มีการทดสอบและทำการวิจัยเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ สายพั…

ชุดตรวจ ATK Singclean มีการทดสอบและทำการวิจัยเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ สายพัน…