สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) สนับสนุนบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

CSR พ่นฆ่าเชื้อ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ทางสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) พร้อมกับ บริษัท บั๊ก โซลูชั่น จำกัด บริษัท บีฟิกซ์ จำกัด และ บริษัท แอลวีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าให้บริการพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิดให้กับ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน โดยได้รับการต้อนรับจาก นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน  โดยการพ่นฆ่าเชื้อครั้งนี้ ได้มีการกำหนดจุดที่ต้องพ่น 2 จุดด้วยกัน คือ บริเวณห้องโถง และบริเวณสำนักงาน

CSR พ่นฆ่าเชื้อ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
CSR พ่นฆ่าเชื้อ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

การพ่นฆ่าเชื้อ เป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่น จะเป็นเครื่อง makiat และ ULV Atomer II น้ำยาที่ใช้จะเป็นของ ซูม่า เจ ซึ่งเป็นน้ำยาที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าสามารถกำจัดเชื้อโควิดได้

โครงการข้างต้นจะไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีผู้สนับสนุน ซึ่งได้แก่

หากท่านสนใจขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อส่งเรื่องได้ที่ https://www.tdha.or.th/contact/ 
หรือ โทร 02-312-3888