บทความ

บทความส่งเสริมสุขอนามัย

วิธีป้องกันโอไมครอน

3 วิธีป้องกันโอไมครอน

โควิดอยู่กับประเทศไทยมาแล้ว เกือบจะ 3 ปี ปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น โดย อ้างอิงจากข้อมูลของ WHO เมื่อวันที่ 27/1/65 การระบาดของเชื้อไวรัส covid-19...
อ่านต่อ3 วิธีป้องกันโอไมครอน

การตรวจโควิดด้วย วิธี RT-PCR

เทคนิค realtime RT-PCR วิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความไว ความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน 2-3 ชั่วโมง...
อ่านต่อการตรวจโควิดด้วย วิธี RT-PCR

สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ต้นปี 2565

อ้างอิงจากข้อมูลของ WHO เมื่อวันที่ 27/1/65 การระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 360,578,392 เคสทั่วโลก...
อ่านต่อสถานการณ์โควิดในประเทศไทย ต้นปี 2565