อาชีพรุ่งยุคโควิด-19 | จากสำนักข่าวช่อง 9 TNAMCOT | บทสัมภาษณ์นายกสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA)