ศูนย์บริการรับความช่วยเหลือ

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย ยินดีให้บริการพ่นฆ่าเชื้อ Covid-19 และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของคนไทย โปรดติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้หรือกรอกแบบฟอร์ม เราจะติดต่อกลับไปโดยเร็ว

อีเมล: info@tdha.or.th โทร: 02-312-3888

TDHA สมาคมฆ่าเชื้อเละเสริมสุขอนามัยไทย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3160 , 3162 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240