ผู้สนับสนุนสมาคม

บทความ

หลายคนสงสัยว่า ชุดตรวจ ATK ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ยี่ห้ […]

สัญญาณที่บ่งบอกว่าเริ่มมีอาการเนื่องจากความเสี่ยงจากการติดโควิด มีดังนี้...

โควิดอยู่กับประเทศไทยมาแล้ว เกือบจะ 3 ปี ปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น โดย อ้างอิงจากข้อมูลของ WHO เมื่อวันที่ 27/1/65 การระบาดของเชื้อไวรัส covid-19...

เทคนิค realtime RT-PCR วิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความไว ความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน 2-3 ชั่วโมง...

ติดต่อสมาคม

อีเมล: info@tdha.or.th โทร: 02-312-3888

TDHA สมาคมฆ่าเชื้อเละเสริมสุขอนามัยไทย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3160 , 3162 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240