ชุดตรวจ ATK Singclean สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้

ชุดตรวจ ATK Singclean มีการทดสอบและทำการวิจัยเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ สายพันธุ์เดลตา และล่าสุดสายพันธุ์ใหม่ “โอมิครอน” (Omicron) ซึ่งทางชุดตรวจ ATK Singclean สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ “โอมิครอน” (Omicron) ได้

atk singclean omicron โอมิครอน