สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) เข้าฉีดพ่นกำจัดยุงและพ่นฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนลาดปลาเค้า

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ ที่โรงเรียนลาดปลาเค้า โดยการทำ CSR ครั้งนี้จะมีการพ่นกำจัดยุงและพ่นฆ่าเชื้อ ซึ่งทางเราได้รับการต้อนรับจากอาจารย์และผู้ดูแลโรงเรียน ในการพ่นยุงเราจะมีจุดที่พ่น 2 ที่ด้วยกัน ได้แก่ บริเวณลานกีฬา และลานม้านั่ง ส่วนการพ่นฆ่าเชื้อ เราจะทำการพ่น 3 จุดด้วยกัน ได้แก่ ห้องเรียน โรงอาหาร และห้องประชุมใหญ่

การพ่นฆ่าเชื้อ และพ่นกำจัดยุงเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่น จะเป็นเครื่อง STILH และ ULV Atomer II น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้จะเป็นของ ซูม่า เจ ซึ่งเป็นน้ำยาที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าสามารถกำจัดเชื้อโควิดได้ ส่วนน้ำยากำจัดยุง เราใช้ เฟนโดน่า ออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่าไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เกิดคราบเปื้อน มีความเป็นพิษน้อยกว่า สลายตัวตามธรรมชาติ

หากท่านสนใจขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อส่งเรื่องได้ที่ https://www.tdha.or.th/contact/

หรือ โทร 02-312-3888