สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) เข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในพื้นที่เรือนจำกลางคลองเปรม และอาคารบ้านพักของทางราชการ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564

👏ตามที่สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย TDHA เข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19🦠
ภายในพื้นที่เรือนจำกลางคลองเปรม และอาคารบ้านพักของทางราชการ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564นั้น
เรือนจำกลางคลองเปรม ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 ให้กับทางเรือนจำ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
🔵ทางสมาคมร่วมกับ🟢
Bug Solutions บริการกำจัดปลวก แมลง นก ฆ่าเชื้อ
Befixs บริการด่วน ซ่อมแซม ฉุกเฉิน 24 ชม. ติดตั้ง ล้างแอร์ ระบบไฟฟ้า ประปา
LVMH Group สารเคมี อุปกรณ์กำจัดแมลง

หากสนใจต้องการรับความช่วยเหลือ
สามารถติดต่อได้ที่ !
Website : www.tdha.or.th
E-mail : info@tdha.or.th
ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ : 02-312-3888 ตลอด 24 ชม.