กิจกรรม

กิจกรรมสมาคม

CSR พ่นฆ่าเชื้อ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

TDHA สมาคมฆ่าเชื้อและสุขอนามัยไทย ได้ร่วมบริจาคเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ จังหวัดสมุทรสาคร

บริจาคเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE) เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานในพื้นที่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ให้หน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร
อ่านต่อTDHA สมาคมฆ่าเชื้อและสุขอนามัยไทย ได้ร่วมบริจาคเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ จังหวัดสมุทรสาคร