สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) สนับสนุนบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ รอบโรงเรียนและชั้นเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ทางสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) ได้ร่วมมือกับ บริษัท บั๊ก โซลูชั่น จำกัด บริษัท บีฟิกซ์ จำกัด และ บริษัท แอลวีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด เข้าปฏิบัติการพ่นฆ่าเชื้อ ที่โรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยทางผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้ามาให้ข้อมูล เกี่ยวกับสถานที่และจุดที่จะต้องทำการพ่นฆ่าเชื้อ

การพ่นฆ่าเชื้อ เป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่น จะเป็นเครื่อง STILH และ ULV Atomer II น้ำยาที่ใช้จะเป็นของ ซูม่า เจ ซึ่งเป็นน้ำยาที่ได้รับการรับรองจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าสามารถกำจัดเชื้อโควิดได้

โครงการข้างต้นจะไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีผู้สนับสนุน ซึ่งได้แก่

หากท่านสนใจขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อส่งเรื่องได้ที่ https://www.tdha.or.th/contact/ 
หรือ โทร 02-312-3888