สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) สนับสนุนกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่โดยรอบศาลาว่าการกลาโหม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิมพระชนมพรรษา🧡💛
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยทางสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่โดยรอบศาลาว่าการกลาโหม
ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น
🟢🔵ทางสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย🔵🟢
ได้เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จนทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วง

ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน
Bug Solutions บริการกำจัดปลวก แมลง นก ฆ่าเชื้อ
Befixs บริการด่วน ซ่อมแซม ฉุกเฉิน 24 ชม. ติดตั้ง ล้างแอร์ ระบบไฟฟ้า ประปา
LVMH Group สารเคมี อุปกรณ์กำจัดแมลง

หากสนใจต้องการรับความช่วยเหลือ
สามารถติดต่อได้ที่ !
Website : www.tdha.or.th
E-mail : info@tdha.or.th
ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ : 02-312-3888 ตลอด 24 ชม.