ติดโควิดทำไงดี

สัญญาณที่บ่งบอกว่าเริ่มมีอาการเนื่องจากความเสี่ยงจากการติดโควิด มีดังนี้

  1. เริ่มรู้สึกเจ็บคอ ระคายคอ
  2. มีการไอต่อเนื่องจนส่งผลให้เจ็บคอ
  3. มีไข้ขึ้น 37.5 องศา

หากเริ่มมีอาการเหล่านี้พร้อมๆกัน ให้ทำการตรวจ ATK เพื่อวัดความเสี่ยง หากตรวจแล้วเจอขึ้น 2 ขีด ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

  1. โทรเบอร์ 1330  โดยสอบถามรายละเอียดต่างๆ โดย ซึ่งเมื่อติดต่อแล้ว สิ่งที่ต้องเตรียมขณะคุย ได้แก่ บัตรประชาชน เมื่อเราบอกเลขบัตรประชาชน เขาจะแนะนำการปฏิบัติตัว และจะให้เราไปพบแพทย์ ตามสิทธิ์ที่มี บัตรทอง ประกันสังคม หรือสิทธิข้าราชการ
  2. เมื่อท่านได้สิทธิ์แล้ว เข้าพบแพทย์เพื่อการประเมินอาการ หากอาการไม่รุนแรงเขาจะให้ทำการกักตัว โดยจะแบ่งเป็น กักตัวที่บ้าน และ กักตัวที่ hospitel ในกรณีที่อาการรุนแรงทางโรงพยาบาลจะประสานงานหาเตียงให้ตามสิทธิ์การรักษาของท่าน
  3. หากอาการไม่รุนแรงและท่านได้ทำการกักตัวที่บ้าน หากที่บ้านของท่านมีผู้ร่วมอาศัยอยู่ด้วยและได้ทำการกักตัวที่บ้าน ให้ท่านสวมแมสก์ตลอดเวลา และแยกของใช้ส่วนตัว นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลจะส่งยาให้ท่านภายใน 2-3 วัน หากท่านกักตัวที่ hospitel ให้ท่านเตรียมเสื้อผ้าที่เอาไว้ใช้สำหรับ 7 วัน ระหว่างกักตัวที่ hospitel จะไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้ ส่วนเรื่องอาหารเขาจะเตรียมให้โดยมี 3 มื้อ นอกจากนี้ เขาก็จะจ่ายยามาให้กินตามอาการและยาฟาวิพาราเวีย
  4. ในกรณีที่ท่านกักตัวที่ hospitel ให้ท่านพ่นฆ่าเชื้อที่บ้านด้วย โดยการพ่นฆ่าเชื้อ ทำเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับพาหะที่อยู่บนผิวสัมผัส กรณีที่ทำการกักตัวที่บ้าน เมื่ออาการท่านดีขึ้นแล้วทานยาหมดแล้ว ให้ท่านทำการพ่นฆ่าเชื้อที่บ้านด้วย หากท่านไม่ทราบว่าต้องติดต่ออย่างไร สามารถคลิกที่นี่
  5. หากท่านไม่มีอาการแล้ว ท่านก็ไม่ควรชะล่าใจ เพราะท่านสามารถติดโควิดซ้ำได้ โดยทั้งหมดก่อนที่ท่านจะใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ ต้องผ่านการพิจารณาของแพทย์ ซึ่งปกติแล้วเมื่อกักตัวครบกำหนด แล้วอาการดีขึ้น จะมีเชื้อโควิดอยู่ในตัว จำเป็นต้องพักผ่อนอีก 7 วัน