ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ ที่โรงเรียนลาดปลาเค้า โดยการทำ CSR ครั…

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) โดยมีนายกสมาคม คุณสิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร และคุณกนิษฐรินทร์ ว…

สามาคมฆ่าเชื้อและสุขอนามัยไทย (TDHA) ได้ประชุมเข้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอนาจักร (…

บริจาคเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE) เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานในพื้นที่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ให้หน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวจาก : https://www.thansettakij.com/content/normal_news/426464 อัพเดท ตรวจสอบข้อมูลการประกาศใช้อำ…