ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ ที่โรงเรียนลาดปลาเค้า โดยการทำ CSR ครั…

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ ที่โรงเรียนมหรรณพาราม โดยได้รับการต้อน…

ชุดตรวจ ATK HIPBiotech มีการทดสอบและทำการวิจัยเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ สายพั…

ชุดตรวจ ATK Singclean มีการทดสอบและทำการวิจัยเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ สายพัน…

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ทางสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) พร้อมกับ บริษัท บั๊ก โซลูชั่น จำกั…

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ทางสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) ได้ร่วมมือกับ บริษัท บั๊ก โซลูชั่น…