ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี แถลงข่าวประเด็น ตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ชื่อว่า “ฟลูอัลปราโซแลม” หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า “ยาเสียสาว”...

ทางสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการระบาดของโรค โควิด 19 ในชุมชนและที่อยู่อาศัย ทั้งบ้าน คอนโด อพารท์เมนต์...

รวมพลัง ต้านเชื้อโควิด จำหน่าย ชุด PPE และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค คุณภาพสูง KEEEN ราคาพิเศษ สำหรับทำ CSR น้ำยา KEEEN

ชุดตรวจ ATK HIPBiotech มีการทดสอบและทำการวิจัยเชื้อไวรั […]

ชุดตรวจ ATK Singclean มีการทดสอบและทำการวิจัยเชื้อไวรัส […]