ข่าวสารและกิจกรรม

ppe keen csr

รวมพลัง ต้านเชื้อโควิด จำหน่าย ชุด PPE และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค คุณภาพสูง KEEEN ราคาพิเศษ สำหรับทำ CSR น้ำยา KEEEN

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ทางสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) พร้อมกับ บริษัท บั๊ก โซลูชั่น จำกั…

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ทางสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) ได้ร่วมมือกับ บริษัท บั๊ก โซลูชั่น…

            สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) ร่วมกับ Bug Solutions บริการกำจัดปลวกและแมลง แล…

เนื่องจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คุณสุรศักดิ์ ผลยังส่ง ได้ส่งหนังสือขอขอบคุณในการบริจาคส…

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมคุณสิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร นายกสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามั…

ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คุณสิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร นายกสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย…

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) โดยมีนายกสมาคม คุณสิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร และคุณกนิษฐรินทร์ ว…

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) โดยมีนายกสมาคม คุณสิษฐพงศ์ วามะศิริภัทร และคุณกนิษฐรินทร์ ว…