กิจกรรมของสมาคม

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ ที่โรงเรียนลาดปลาเค้า โดยการทำ CSR ครั…

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) เข้าฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ ที่โรงเรียนมหรรณพาราม โดยได้รับการต้อน…

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ทางสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) พร้อมกับ บริษัท บั๊ก โซลูชั่น จำกั…

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ทางสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) ได้ร่วมมือกับ บริษัท บั๊ก โซลูชั่น…

            สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) ร่วมกับ Bug Solutions บริการกำจัดปลวกและแมลง แล…

บริจาคเครื่องพ่นฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE) เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานในพื้นที่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ให้หน่วยงานในจังหวัดสมุทรสาคร