TDHA

TDHA

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือวัดและโรงเรียน “มีแล้วแบ่งปัน” ของสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม (กกร.สกร.สนผ.กห.)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ทางสมาคมฆ่าเชื้อ…

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) เข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในพื้นที่เรือนจำกลางคลองเปรม และอาคารบ้านพักของทางราชการ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564

ตามที่สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย…

สมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทย (TDHA) สนับสนุนกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่โดยรอบศาลาว่าการกลาโหม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิมพระชนมพรรษา🧡💛๒…